Hoved >> Nyheter Og Fakta >> 10 brennende fakta om solen

10 brennende fakta om solen

California Sun Mary-Sean GarbartRedaktørene

Solen, med alle disse planetene som roterer rundt den og er avhengige av den, kan fortsatt modne en haug med druer som om den ikke hadde noe annet i universet å gjøre. –Galileo Galilei

Lær om hva som gjør solen så utrolig med hjelp fra Den gamle bondens almanakk for barn, bind 2 .

10 brennende fakta om solen1. SOLEN ER VELDIG GAMMEL. Solen er en av 100 milliarder stjerner i Melkeveien vår. Forskere anslår at solen er rundt 4,5 milliarder år gammel.

2. SOLEN ER IKKE FAST. Solen består av plasma, et materiale laget av elektrisk ladede gassatomer. Det er omtrent 75 prosent hydrogen og omtrent 25 prosent helium. De resterende sporene er små mengder metaller.

3. SOLEN ER VIRKELIG LANGT BORTE. Solen er omtrent 93 millioner miles unna jorden.

4. SOLEN ER STOR. Solen er omtrent 865 000 miles i diameter - det er så bredt som 109 jorder plassert side om side! Omtrent 1 million jordarter ville passe inn i solen.

5. SOLEN BEVEGGER VER-R-R-Y SAKTE. Solen er sentrum av vårt solsystem, men den forblir ikke på ett sted. Den går i bane rundt sentrum av Melkeveien vår, som er omtrent 28 000 lysår unna. Det tar sola omtrent 226 millioner år å gå rundt galaksen én gang!

6. DELER AV SOLEN SINNER MED ULIKE HASTIGHETER. Solen roterer rundt sin akse i samme retning som Jorden (mot klokken når man ser ned fra nordpolen). Fordi solen er gassformig, roterer forskjellige seksjoner med forskjellige hastigheter. Ved overflaten roterer området rundt ekvator omtrent hver 25. dag. Solens nord- og sørpoler roterer saktere. Det kan ta disse områdene mer enn 30 dager å fullføre én rotasjon.

7. SOLEN HAR MYE TREKK. Solen utgjør mer enn 99 prosent av den totale massen til solsystemet. Fordi den er så massiv, utøver solen mye tyngdekraft, eller trekk, på planetene - nok til å få dem til å gå i bane rundt den. Solens tyngdekraft er omtrent 27,9 ganger jordens, og på en liten måte hjelper den med å kontrollere tidevannet på jorden.

8. SOLEN ER EN BALL AV ENERGI. Solens kjerne er under mye press. På grunn av dette kolliderer hydrogenatomer konstant med hverandre i store hastigheter, smelter sammen for å danne helium og frigjør energi. Mange av disse kollisjonene skjer, og skaper en enorm mengde energi. Faktisk, på bare 1 sekund, produserer solen omtrent 118 billioner ganger så mye energi som USA brukte i 2003!

9. SOLEN ER VARM. Solens temperatur varierer over tid og gjennom de åtte lagene. Den varmeste delen av solen er kjernen, ved 28.080.000 grader F, i gjennomsnitt.

10. SOLEN HAR PLEKKER. Når solens magnetfelt stikker gjennom overflaten, hindrer det varmen som stiger inn i å komme gjennom. Som et resultat er solens overflate i disse områdene kjøligere og mørkere enn omgivelsene, selv om den fortsatt er veldig lys. Disse mørke områdene kalles solflekker.